Wednesday, 17/08/2022 - 23:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tây An

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn đợt 2 năm học 2018 - 2019

Môn

Thứ/ngày

Thời

điểm

bắt

đầu

Điểm

trường/lớp

Đối tượng

tham gia

Yêu cầu đợt sinh hoạt

(Nội dung, hình thức tổ chức)

 

Chuẩn bị của giáo viên khi tham dự

GV dạy/ báo cáo

 

Ghi chú

 

Ngữ văn

Thứ sáu

15/02/2019

 

7h30

THCS Bình Tân

Mỗi trường 03 GV đang bồi dưỡng học sinh giỏi  khối lớp 7, 8, 9.

I- Nội dung: Chuyên đề 3 “Nghị luận về một tác phẩm truyện”.

(bồi dưỡng HSG)

a/ Các dạng đề nghị luận về một tác phẩm truyện và cách làm các dạng đề đó .

b/ Mỗi đơn vị soạn 15 đề bài minh họa cho các dạng đề ở mục a (có hướng dẫn chấm cụ thể). Trong đó:

- 05 đề trong phạm vi: Truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 6à7.

- 05 đề trong phạm vi: Truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 8.

- 05 đề trong phạm vi: Truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

II- Hình thức: Thảo luận, thống nhất.

- Mỗi đơn vị chuẩn bị báo cáo theo nội dung chuyên đề (01 bản cứng và 01 bản mềm lưu vào USB/ máy Laptop  để báo cáo)

- Nội dung báo cáo gửi về địa chỉ email: ttlanphuong.binhdinh@moet.edu.vn trước ngày 12/02/2019.

-Trần Thị Lan Phương (PGD): chủ trì, thống nhất.

-Nguyễn Thị Ly Thảo (GV THCS Tây Giang) tổ chức thảo luận.

-Mỗi trường cử 01 giáo viên báo cáo.

 

 

Lịch sử

Sáng

Thứ 5

21/2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 3

Lớp 7A1

THCS

Bình Nghi

-Nhóm trưởng bộ môn Lịch sử của các trường.

-Nội dung: Rút kinh nghiệm qua một tiết dạy về phương pháp tổ chức làm việc theo nhóm trong một giờ học lịch sử.

-Hình thức tổ chức: Giáo viên lên lớp, dự giờ Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền. Tiết 48, phần II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn (Lịch sử 7)

1-Nhóm bộ môn Lịch sử trường THCS Bình Nghi góp ý xây dựng tiết học cho GV được phân công (phần trọng tâm:  phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học).

2-Đối với giáo viên dự giờ

-Chuẩn bị tham luận về quy trình tổ chức hướng dẫn hoạt động làm việc theo nhóm để đạt hiệu quả trong dạy học.

-Quan sát và ghi chép kỹ quy trình tổ chức hoạt động nhóm của GV giảng dạy.

-Chia sẻ với đồng nghiệp (ưu điểm, tồn tại)

-Rút kinh nghiệm về cách tổ chức hoạt động theo nhóm trong một giờ học lịch sử đạt hiệu quả

-Hoàn thành báo cáo sau khi dự giờ.

Nguyễn Thị Thân

(THCS Bình Nghi)

 

Địa lý

Thứ 6

22/02/2019

 

7h30’

THCS Tây Bình

Mỗi trường 02 giáo viên giảng dạy môn Địa Lí.

-Nội dung chuyên đề: Kinh nghiệm dạy các bài thực hành môn Địa Lí một cách hiệu quả.

-Hình thức: Hội thảo

-Mỗi đơn vị chuẩn bị tham luận theo nội dung chuyên đề (01 bản cứng và 01 bản mềm lưu vào USB/máy Laptop  để báo cáo).

+Khối 6: THCS Tây Vinh, Bùi Thị Xuân, Võ Xán.

+Khối 7: THCS Tây Giang, Bình Hòa, Mai Xuân Thưởng, bán trú Tây Sơn.

+Khối 8: THCS Bình Nghi, Tây Phú, Tây Thuận.

+Khối 9: THCS Tây Bình, Bình Thành, Bình Tân, Bình Thuận.

-Nội dung báo cáo gửi về địa chỉ email: loingotan@gmail.com trước ngày 16/02/2019.

-Ngô Tấn Lợi (THCS Tây An) tổ chức thảo luận, thống nhất.

-Mỗi trường cử 01 giáo viên báo cáo.

 

Đơn vị sở tại chuẩn bị máy chiếu

GDCD

Thứ ba 26/02/2019

7h30’

THCS

Tây Phú

01 GV/trường đang giảng dạy môn GDCD

- Nội dung: Thống nhất thực hiện việc lồng ghép Giáo dục quốc và an ninh trong trường THCS đối với môn Giáo dục công dân, theo ( Hướng dẫn Số 01/2017/TT-BGDĐT,ngày 13/01/2017 của Bộ GD-ĐT)

- Hình thức: Báo cáo, thảo luận, thống nhất.

 

- Mỗi GV đi tham dự cần chuẩn bị :

+ 01 Giáo án có nội dung lồng ghép Giáo dục quốc và an ninh, theo phân công như sau:

1-Khối 6 (Bài14: “Thực hiện trật tự an toàn giao thông”): Tây An, Mai Xuân Thưởng, Bình Nghi, Bán trú

2-Khối 7 (Bài 14:“Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên”): Tây Phú, Bình Thành, Bình Hòa, Võ Xán

3-Khối 8 (Bài 17:“Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác”): Bình Tân, Tây Thuận, Bùi Thị Xuân, Tây Vinh

4- Khối 9 (Bài16:“Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân”): Tây Bình, Bình Thuận, Tây Giang

-Mỗi đơn vị chuẩn bị theo nội dung của chuyên đề (01 bản cứng và 01 bản mềm lưu vào USB/ máy Laptop  để báo cáo)

- Nội dung báo cáo gửi về địa chỉ email: tructhcsbtx@gmail.com

 Chậm nhất đến ngày 15/02/2019.

 

 

 

 

Đơn vị sở tại chuẩn bị máy chiếu

Toán

Thứ sáu

15/02/2019

7h30

THCS Võ Xán.

 

Mỗi trường cử 02 GV (ưu tiên GV đang dạy lớp 9)

-Chuyên đề: Các dạng Toán, nhằm giúp HS Ôn tập nâng cao hiệu quả giải bài Toán hình học trong kì thi tuyển sinh lớp 10.

-Hình thức: Hội thảo

 Mỗi trường soạn một chuyên đề theo nội dung sinh hoạt nộp lưu vào usb để báo cáo đồng thời gửi về địa chỉ email:

hung.pgd.ts@gmail.com (trước ngày 14/02/2019).

-Mỗi trường cử đại diện báo cáo.

-Tào Quang Sơn (THCS Tây Vinh) tổ chức thảo luận.

-Châu Minh Hưng (PGD) chủ trì, thống nhất.

Đơn vị sở tại chuẩn bị máy chiếu.

Vật lý

Thứ tư  13/02/2019

7h30

Lớp 9A1 THCS Bình Hòa

GV dạy Vật lý 9

-Nội dung: Giáo viên lên lớp dạy chủ đề: Thấu Kính. Áp dụng Phương pháp Bàn tay nặn bột góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

-Hình thức: Thao giảng, thảo luận tập trung tìm ra những giải pháp, nhằm khắc phục những hạn chế của học sinh trong học tập.

 

- Soạn giáo án chủ đề Thấu kính

- Võ Thị Tuyết Xuân

(THCS Bình Hòa)

 

Hóa học

Thứ bảy

16/02/2019

7h30

THCS Tây Thuận

GV đang dạy Hóa 8, 9.

-Nội dung: Dạy học môn Hóa học theo hướng tích hợp khoa học tự nhiên với chủ đề “Dầu mỏ và khí thiên nhiên”

-Hình thức: Thao giảng

Mỗi trường soạn một chủ đề dạy học môn Hóa theo hướng tích hợp KHTN với chủ đề “Dầu mỏ và khí thiên nhiên”

 

-Tôn Sỹ Dũng (THCS Võ Xán)

-Văn Thị Nữ Nhi (THCS Tây Thuận)

 

Sinh học

Thứ sáu

22/02/2019

7h30

THCS

Võ Xán

Mỗi trường 02 GV (trong đó có 1 GV đang dạy Sinh học 8)

-Nội dung: Xây dựng chủ đề dạy học:  “Sinh sản”  Sinh học 8. (Xác định các năng lực cần phát triển cho HS, nội dung tích hợp,.. nếu có)

-Hình thức: Thảo luận, thống nhất.

 

Mỗi trường chuẩn bị 01 giáo án về chủ đề “Sinh sản” Sinh học 8. 

 

-Mỗi trường cử 01 giáo viên trình bày giáo án đã chuẩn bị.

 

Tin học

Thứ sáu

01/03/2019

7h30

THCS Bùi Thị Xuân

Giáo viên giảng dạy Tin học lớp 6.

-Nội dung: Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (Tin học lớp 6 - tiết 50 theo ppct).

- Hình thức: Nghiên cứu bài học, thao giảng.

-Giáo viên được nhà trường cử tham dự chuẩn bị: Giáo án bài 17: Định dạng đoạn văn  bản (Tin học lớp 6- tiết 50 theo ppct); gửi email giáo án về địa chỉ ncdoaits.binhdinh@moet.edu.vn trước ngày 27/02/2019 (bản cứng nộp sau khi kết thúc sinh hoạt).

 

-Trần Thị Cẩm Tú (THCS Bùi Thị Xuân)

 

Công nghệ

Thứ sáu 01/03/2019

7h30

THCS Bình Thành

GV đang dạy CN 8

- GV lên lớp dạy bài 44 – CN8: “Đồ dùng điện loại điện  -cơ. Quạt điện”.

- Thao giảng à Thảo luận à thống nhất

Soạn giáo án Tiết 41- bài 44: “Đồ dùng điện loại điện-cơ. Quạt điện”

-Phan Thụy Nguyên Chân  (THCS Bình Thành)

 

Thể dục

Thứ năm

21/02/2019

7h30

THCS

Bình Tân

GV dạy TD lớp 8, 9

-Nội dung: Kế hoạch dạy tự chọn Bóng chuyền lớp 8 và bài tập nâng cao.

-Hình thức: Hội thảo

Mỗi đơn vị chuẩn bị theo nội dung sinh hoạt

Mỗi trường cử đại diện báo cáo.

 

Âm nhạc

Thứ bảy

16/3/2019

7h30

THCS Tây An

Tất cả gv âm nhạc THCS

trong huyện

-Thao giảng, góp ý rút ra phương pháp giảng dạy đặc

thù phân môn học hát.

Soạn giáo án tiết 27- lớp 6 (học hát: Tia nắng, hạt mưa.Âm nhạc thường thức: sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn)

Giáo viên âm nhạc trường THCS Tây An dạy. (tiết 27/ lớp 6- theo phân phối chương trình âm nhạc THCS

 

Mỹ thuật

Thứ hai 25/02/2019

13h45

Lớp 6A2 -Trường PTDT Bán Trú Tây Sơn

GV dạy môn Mĩ Thuật THCS

-Nội dung: Giáo viên lên lớp Bài 25: Vẽ trang trí – Kẻ chữ in hoa nét đều

-Hình thức: Thao giảng, thảo luận thống nhất tiết dạy về hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ, cách dùng màu và sử dụng kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí

 

- Soạn giáo án Bài 25: Vẽ trang trí – Kẻ chữ in hoa nét đều - Chuẩn bị nội dung ý kiến, thảo luận và thống nhất theo như yêu cầu trên

- GV dạy: Cô Đặng Thị Thúy Hằng -  GV Trường PTDT Bán Trú Tây Sơn 

 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 211
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 399
Năm 2022 : 1.140